به سایت شرکت هوش مصنوعی و پردازش داده رایاصدر خوش آمدید.

طراحی و پیاده سازی نرم افزار ثبت و پایش داده و مدارک فرآیندهای صنعتی

بازدیدها: 0

slide-2feca5b

هدف پروژه

پایش کلیه فرآیندهای صنعتی یکی از شرکت های صنعتی جهت طراحی نرم افزار مستندسازی داده های آزمایش های کنترل کیفی قطعات و سیستم های صنعتی ساخته شده  

نتایج پروژه

پس از مطالعه فرآیندهای کنترل کیفی خط تولید، مرحله  مهندسی  و  تولید نرم افزار انجام و آموزش تکنیسین های خط تولید جهت ثبت داده ها در نرم افزار انجام گردید. در پروسه آزمایش پایلوتی، نرم افزار توانست رضایت کاربران و مدیران را به لحاظ سهولت در کاربری و مستند سازی جامع اطلاعات کسب نماید.