به سایت شرکت هوش مصنوعی و پردازش داده رایاصدر خوش آمدید.

سیستم هوشمند فازی ارزیابی موفقیت سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

بازدیدها: 9

CRM And AI
CRM And AI
slide-2feca5b
slide-a4c0c27

تعریف پروژه:

  •  CRM مخفف مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد. هدف CRM، ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان و ایجاد بستری مناسب جهت مدیریت پاسخگویی مناسب و سریع به نیاز‌ها و در خواست‌های مشتریانمان می باشد. این امر موجب موفقیت روز افزون کسب و کارمان در آینده خواهد شد.
  • سی آر ام موفق، کسب و کار را از دید مشتری می‌بیند و در برنامه ریزی خود تجربه مشتری را در نظر می‌گیرد. نگاه از دید مشتری به شما کمک می‌کند تا شکاف‌ها و فرصت‌های موجود در کسب و کارتان را مشاهده و استراتژی و فرآیند‌های موثر‌تری برای سازمان در نظر بگیرید.

هدف پروژه:

طراحی یک سیستم هوشمند فازی جهت پیش بینی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتریان براساس پایش فرآیندهای داخلی سازمان (از قبیل حمایت مدیریت، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، اندازه سازمان و …) و بررسی اثرات تغییرات ساختاری سازمان بر موفقیت سیستم ارتباط با مشتریان

نرم افزار:

در اجرای این پروژه از نرم افزار Matlab 2021 استفاده شده است.

نتایج اجرایی طرح:

سیستم هوش مصنوعی فازی طراحی شده توانست با دقتی بالای 90 درصد نتیجه استقرار سیستم مشتریان را در شرکت های تحت مطالعه در مجموعه داده های آموزش پیش بینی نماید.

روایی بیرونی مدل هوشمند بدست آمده برای پیش بینی نتیجه استقرار سیستم CRM، حدود 236 شرکت خارج از مجموعه آموزش نیز مورد بررسی قرارگرفت که سیستم هوشمند فازی طراحی شده توانست با دقتی در حدود 92 درصد نتیجه را بدرستی پیش بینی نماید.

قابل ذکر است نتیجه استقرار سیستم CRM شرکت ها براساس نظر یک فرد خبره مدیریتی ارزیابی و در دسترس بود که سیستم خوشمند فازی طراحی شده توسط تیم تخصصی ما توانست با دقت 92 درصد مشابه فرد خبره وضعیت سیستم استقرار مشتریان سازمان ها را پیش بینی نماید.